ПРОГРАМА на Застрахователната конференция „Шофирането е и отговорност“

Застрахователна конференция „Шофирането е и отговорност“
1 ноември 2013 г., София, хотел „Шератон“, зала Роял 3

08:30-09:00        
Регистрация, кафе

09:00-09:05
Откриване и приветствия

 

09:05-10:45
Първи панел - модератор Николай Здравков, председател на УС на БАЗБ

Борислав Богоевзам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“
тема: Надзорни мерки, насочени към намаляване на жертвите по пътищата

комисар Антон Антонов, началник отдел „Пътна полиция“ към ГДНП - МВР
тема: Организация на контролната дейност на пътна полиция за правоприлагане в областта на застраховането

Диана Евстатиева, член на Управителния съвет на Гаранциония фонд
тема: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – незастраховани МПС

Димитър Тоневизпълнителен директор и член на Управителния съвет на ЗК „УНИКА“ АД
тема: „Добри практики за намаляване на щетимостта в автомобилното застраховане“

Борислав Василев, управител на „АУТО 3П България“
тема: ИТ решения за управление на риска и оптимизиране на разходите в автомобилното застраховане

 

10:45-11:15   
Кафе пауза

 

11:15-13:00    
Втори панел - модератор Коста Чолаков, член на УС на АБЗ

Eмил Тиерд Виерда, Изпълнителен директор, Холандски институт за ефективност в застраховането
тема: Бонус-малус системата и прилагането й в Холандия

Алекси Кесяков, гл. секретар на Държавно-обществената комисия по безопасност на движението
тема: Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.

Ефко Патриков, отдел „Правен и регреси“ към Гаранционен фонд
тема: „Практика на Гаранционния фонд по претенции за неимуществени вреди“

Чанна Боюклиева, управител на AVUS България
тема: „Неимуществени щети – обезщетения, методика на оценка, международен опит“

Чуждестранен лектор, Очакваме потвърждение

Александър Захариев, управляващ директор на Calisto Adriatic, представител на Garthner България
тема: „Оптимизиране и разширяване на каналите на продажби – модели на дигитална агенция“

 

13:00-14:00    
Закриване на конференцията и работен обяд

2013, ИНСМАРКЕТ
Застрахователна конференция "ШОФИРАНЕТО Е И ОТГОВОРНОСТ", 1 ноември 2013, София, Шератон София Хотел Балкан

Free joomla templates by www.joomlashine.com